Mitic viajes viatges Leisure and Traveling

POLITICA DE PRIVACITAT

Política de privacitat

POLITICA DE PRIVADESA I CONFIDENCIALITAT DE LES DADES REBUDES I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT DE LA INFORMACIO OFERTA

MITIC VIATGES té el seu domicili social en l'Avinguda de Pere III, 35 de BALAGUER (25600) a la província de LLEIDA,, CIF A-25016973 i aquesta inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Tom 95, Llibre 64, Foli 120 Fulla 884, Inscripció 1ª.

MITIC VIATGES vol respectar i respecta plenament el seu dret a la privadesa i li garanteix la protecció de les dades de caràcter personal que ens subministri de conformitat amb l'establert en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (*LPD), i amb la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (*LSSICE) ,i amb aquesta Política de Privadesa, que s'apliquen plenament en aquesta pàgina Web.

Les Dades Personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per MITIC VIATGES, sent MITIC VIATGES. titular i responsable d'aquest fitxer (d'ara endavant, el "Fitxer"). Amb aquest objecte, MITIC VIATGES proporcionarà als USUARIS del seu lloc web els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment a fi que MITIC VIATGES procedeixi al tractament automatitzat de les seves Dades Personals. Les dades de caràcter personal, seran tractats amb el grau de protecció adequat, prenent-se les mesures de seguretat legalment necessàries per evitar la seva pèrdua, deterioració i subministrament i accés a tercers no autoritzats. Això no obstant això, l'USUARI ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són *inexpugnables.

MITIC VIATGES no utilitza "Cookies" de cap tipus per establir una relació entre el seu ordinador i la nostra pàgina Web ni per a cap altra finalitat, i per tant no prenem cap dada seva ni de la seva connexió en cap moment.

EL SEU DRET A l'ACCÉS, RECTIFICACIÓ I BAIXA : Tal com estableix la LPD, en qualsevol moment Vè. Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició davant MITIC VIATGES bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: reservas@mitic Viatges.com, bé per comunicació telefònica al 902.42.41.42, o bé mitjançant l'enviament d'una carta al domicili social de MITIC VIATGES. indicat al principi d'aquesta informació. VIATGES *MITIC VIATGES, S. a. li garanteix que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que es troben en la nostra base de dades de subscriptors, i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això de conformitat amb el que estableix la LPD i el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

DADES PERSONALS RECOLLITS EN ELS TRAMITIS DE RESERVA I/O INFORMACIÓ: En relació amb la nostra política de confidencialitat, volem informar-li del següent: Quan encarregui algun producte o servei a través de nostre assetjo Web, haurà d'especificar el seu nom complet i el de totes les persones integrants de la seva reserva, especificació de l'edat de les persones quan aquestes puguin estar subjectes a descomptes i tarifes especials (nens, joves, tercera edat, etc.), adreça postal seva (per al possible lliurament de la documentació de la seva possible reserva), codi postal (a fi d'assignar-li automàticament com de les oficines de la nostra empresa aquesta més propera al seu lloc de residència i va a atendre la seva petició), adreça de correu electrònic, nacionalitat (per poder informar de les condicions de passaports i visats en la destinació que triï), i número de telèfon o de fax (per poder posar-nos en contacte amb Vostè en cas de necessitat. Aquestes dades ens permetran tramitar la seva sol·licitud, així com informar-li sobre l'estat de la mateixa.

Si participa en algun concurs o promoció, li demanarem el nom, l'adreça postal i l'adreça de correu electrònic. Aquestes dades són necessàries per a l'organització dels concursos i per informar als guanyadors. No comunicarem les seves dades personals a cap tercer aliè a la nostra organització i a la prestació dels serveis per Vostè sol·licitats (agències majoristes, hotels, línies aèries, trasllats, i qualsevol altra empresa o persona als quals hem de fer arribar la reserva o sol·licitud dels serveis del viatge demandats per Vostè).

Les dades que hem de proporcionar obligatòriament als proveïdors de serveis turístics amb els quals Viatges MITIC VIATGES, s. a. manté relacions comercials, que podran residir en qualsevol lloc del món, en el cas que reservi o adquireixi algun producte o servei a través de nostre assetjo Web, seran solament aquells que es precisin per tramitar la petició i reserva del servei en qüestió i els que siguin necessaris per a la bona prestació del mateix i vindran obligats a utilitzar les seves dades, única i exclusivament, per donar compliment a fi del contracte.

També és possible que proporcionem a dites terceres estadístiques globals sobre les nostres vendes, clients, tràfic de dades i altra informació de l'assetjo Web, però aquestes estadístiques no inclouran cap dada que pugui identificar-li personalment. Ens limitarem a recaptar i utilitzar aquelles dades personals que estimem necessaris per a la prestació de serveis personalitzats d'alta qualitat, entre els quals pot incloure's l'assessorament i informació sobre els nostres productes o serveis, sobre els de les altres companyies del Grup, així com sobre aquelles oportunitats que vam crear puguin redundar en el seu benefici.

Moltes són les empreses que li bombardegen amb publicitat a través del correu electrònic tan aviat com disposen de les seves dades. En Viatges MITIC VIATGES, S. a., és possible que rebi informació d'utilitat de les empreses que hàgim seleccionat prèviament.

Així mateix, utilitzarem la informació que de vostè disposem per traspassar-la a VIATGERS PER INTERNET S.L. perquè Vostè rebi de forma gratuïta la Revista de Turisme i Ofertes de Viatges, capdavanter entre les revistes de viatges en Internet al nostre país (més de 320.000 subscriptors) i amb ella rebrà articles de viatges i informacions d'interès, a més d'ofertes, promocions i recomanacions sobre productes i serveis relacionats amb el turisme i els viatges a la mesura de les seves necessitats. Pensem que aquesta és una dels principals avantatges de pertànyer a la comunitat MITIC VIATGES. D'aquesta revista rebrà Vostè la subscripció gratuïta per e-mail que haurà de Vostè *reconfirmar per rebre-la, i podrà, en qualsevol moment i de manera senzilla, donar-se de baixa de la subscripció de la mateixa.

Finalment, i a l'efecte del que es disposa en l'article 34.i) LPD, l'Usuari presta el seu consentiment perquè puguem transferir les seves dades als destinataris i en els termes i condicions anteriorment indicats, amb destinació a qualsevol país del món, fins i tot a aquells que no ofereixin un nivell de protecció equiparable al de la LPD

ÚS DE L'ASSETJO WEB Aquest assetjo Web és única i exclusivament per a ús personal dels Usuaris. Es prohibeix la seva modificació, reproducció, duplicació, còpia, distribució, venda, revenda i altres formes d'explotació amb finalitats comercials o no. Vostè es compromet a no utilitzar est assetjo Web per a finalitats il·legals o prohibits.

En particular, l'Usuari de l'assetjo Web accepta que únicament utilitzarà el lloc Web per a si i que els productes o serveis adquirits a través de l'assetjo Web seran per a ús o consum propi o de les persones en nom de les quals estigui legalment autoritzat per actuar. L'Usuari no revendrà productes o serveis adquirits a través de l'assetjo Web a altres persones.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT MITIC VIATGES ofereix est assetjo web en l'estat en el qual es presenta, pot contenir imprecisions o errates. MITIC VIATGES no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja siguin explícites o implícites, quant al funcionament de l'assetjo web o a la informació, contingut, programari, materials o productes inclosos en el mateix. en la mesura que ho permeti la legislació aplicable, MITIC VIATGES queda exonerada de qualssevol garanties, ja siguin explícites o implícites, incloses, entre unes altres, les garanties implícites de comerciabilitat i idoneïtat per a una fi determinada. MITIC VIATGES no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol índole que puguin derivar-se de l'ús d'est assetjo web, inclosos, entre uns altres, els danys directes i indirectes.

sense perjudici de la generalitat del que es disposa en el paràgraf anterior, MITIC VIATGES no assumeix responsabilitat alguna que pogués derivar-se de la falta de veracitat, completud, actualització i precisió de les dades o informacions sobre ofertes, productes o serveis, preus, rutes, distàncies, característiques i qualssevol altres dades i informacions rellevants sobre els productes i serveis oferts a través de l'assetjo web pels proveïdors de productes o serveis o organitzadors de viatges combinats.

VINCLES O ENLLAÇOS AMB ALTRES LLOCS WEB El lloc Web de MITIC VIATGES pot contenir vincles o enllaços amb altres llocs Web no gestionats per MITIC VIATGES. Aquests vincles o enllaços, s'inclouen només a l'efecte de referència. MITIC VIATGES no exerceix control algun sobre aquests llocs Web, ni és responsable del contingut dels mateixos. La inclusió de vincles o enllaços a altres llocs Web no implica que MITIC VIATGES promocioni, avali, garanteixi o recomani aquest assetjo Web. Els vincles o enllaços que inclou el lloc Web de *MITIC *VIATGES únicament són oferts com a referències informatives sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris o serveis o productes oferts des dels mateixos.

Mitic - Leisure and Traveling    -   Provença, 253 2º2ª     -   08008  Barcelona - SPAIN   -   e-mail: info@mitic.es     -    Tel: +34 93 217 17 39
Avis legal    -    Política de Privacitat Mitic viatges    -    Mitic TRAVEL


By Ofifacil